انبار لباس شهرک سینمایی غزالی

انبار لباس شهرک سینمایی غزالی :

انبار لباس از دوطبقه تشکیل شده است:

طبقه اول:1- لباس های محلی شامل (کردی-لری- بلوچی-گیلانی-مازندرانی-میرزایی-و...)

            2- لباس های روزشامل ( نظامی- مردمان عادی و....)

            3- لباس های پهلوی شامل(نظامی-مردانه- زنانه و.....)

طبقه دوم:

1- لباسهای عهد قاجار(شلیته-کت-روبندو....

2- لباسهای عهداشکانیان(شلوار-بالاپوش-دستکش و......

3-لباسهای عهد ساسانی

در ضمن تمامی لباس ها به همراه کلاه وکفش میباشد

4-لباسهای عهدهخامنشی

5-لباسهای سوریه ای(قبا وکت وشنل و......

6-لباسهای عربی(عبا ودشداشه وشال کمرو.....

7-لباسهای رومی(سه تیکه ورزمی وشنل و......

8-لباسهای مغولی(بالاپوش وزره و.....

9-لباسهای فرنگی(کت ونظامی و.....

/ 0 نظر / 33 بازدید